» Mokesčių grąžinimas » Mokesčių skaičiuoklė

Mokesčių (Tax) skaičiuoklė UK

Skaičiuoklė pasitikrinimui (tik employed):

*P60 formą kiekvienas darbuotojas gauna mokestinių metų gale t.y. po balandžio mėnseio 5 dienos. Dauguma tautiečių, gyvenančių Anglijoje, yra „self-employed“. Kai kas juos vadina laisvai samdomais darbuotojais, tačiau tai yra supaprastinta individualios (personalinės) įmonės ar individualios veiklos pagal patentą formą. Britų supratimu, tai yra paprasčiausia verslo organizavimo forma.  Jeigu jūs užsiregistravote „self-employed“, jūs pradėjote savo verslą. Kitaip tariant, jūs esate verslininkas/ė, bet ne laisvai samdoma(s) darbuotoja(s).  Jus rangovas ar užsakovas samdo konkrečiam darbui atlikti, ir tai reiškia, kad atlikus darbą, jūs turite ieškotis kito užsakymo.

Vadovaujantis Didžiosios Britanijos teisės aktais, visi self-employed, užsiregistravę HM Revenue & Customs ir gavę UTR (unique taxpayer reference, lietuviškai unikalų mokesčių mokėtojo numerį), privalo pateikti metinę pajamų deklaraciją Tax Return.

Kaip atsiranda moksčių permoka ir grąžinimas?

Kai dirbate statybose ir esate užsiregistravęs self-employed, rangovas (angliškai contractor), sumokėdamas jums atlygį už suteiktas paslaugas, atskaito nuo jūsų alygio 20% arba 30% pajamų mokestį, kurį perveda HM Revenue & Customs. 20% suma atskaitoma tuo atveju, jei jūs (sub-contractor) esate užsiregistravę CIS (Construction Industry Scheme, lietuviškai statybos pramonės schemoje), priešingu atveju – 30%.

Anglijoje visos pajamos iki £32,010 yra apmokestinamos 20% gyventojų pajamų mokesčiu (income tax), tačiau yra valstybės nustatyta neapmokestinama suma (Personal Allowance), kuri nera apmokestinama. 2009/10 ir 2010/11 finansiniais metais £6 475, 2011/12 – £7 475, 2012/13 – £8105 , 2013/2014 – £9440.

Pateiksime 2 pavyzdžius.

1 pavyzdys

Nuo 2011 m. balandžio mėn. 6 d. Iki 2012 m. balandžio mėn.  5 d. jūs dirbote statybose. Jums buvo priskaičiuota £15 000, iš kurių buvo atskaičiuotas £3 000 pajamų mokestis, ir jums išmokėta £12 000. Per šiuos metus jūs patyrėte £2 000 verslo išlaidų.

 

1

Pajamos

£15 000

2

Išlaidos

£2 000

3

Pelnas

£13 000

4

Meapmokestinamas minimumas

£7 475

5

Apmokestinama suma

£5 525

6

Mokėtinas pajamų mokestis

£1 105

7

Mokėtinas soc.draudimo mokestis

£485

8

Atskaityti mokesčiai

£3 000

9

Gražintina mokesčių suma

£1 410


2 pavyzdys

Nuo 2012 m. balandžio mėn. 6 d. Iki 2013 m. balandžio mėn.  5 d. jūs dirbote statybose. Jums buvo priskaičiuota £40 000, iš kurių buvo atskaičiuotas £8 000 pajamų mokestis, ir jums išmokėta £32 000. Per šiuos metus jūs patyrėte £2 000 verslo išlaidų.

 

1

Pajamos

£40 000

2

Išlaidos

£2 000

3

Pelnas

£38 000

4

Meapmokestinamas minimumas

£8105

5

Apmokestinama suma

£29 895

6

Mokėtinas pajamų mokestis

£6 305

7

Mokėtinas soc.draudimo mokestis

£2 522

8

Atskaityti mokesčiai

£8 000

9

Mokėtina mokesčių suma

£827

2 Example

2012/2013 years you worked under Construction Industry Scheme. Total income for the year was £40,000, tax deducted – £8,000 and income after taxes – £32,000. During this year you had  £2,000 business related expenses.

 
 

1

Incomes

£40 000

 
 

2

Expenses

£2 000

 
 

3

Profit

£38 000

 
 

4

Personal Allowance

£8 105

 
 

5

Taxable Incomes

£29 895

 
 

6

Tax to be paid

£5 979

 
 

7

NI Contribution

£2 722

 
 

8

Tax Deducted

£8 000

 
 

9

Tax due

£2 021

 

 
 

Skaičiuoklė pasitikrinimui (tik self-employed):

Mokesčių Skaičiuoklė

  1. Jei employed
  2. Jei self-emploed
  3. Jei employed ir self-employed (mišri)

Jei employed ir self-employed (mišri):Susisiekite su mumis

Vardas:
Kompanija:
Telefonas:
E-paštas:
Sritis:
Klausimas:
Saugos kodas:
Saugos kodas:
Anglija.today